Formannskapets innstilling ligger nå ute på offentlig høring. Kommunestyret behandler  handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i sitt møte 13. desember 2023.

Kommunedirektørens innstilling til formannskapet: Handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026: https://pub.framsikt.net/2023/nes/bm-2023-budsjett_2023/#/home

Forslag til gebyrregulativ 2023: https://pub.framsikt.net/2023/nes/bm-2023-budsjett_2023/#/generic/summary/feesmanagemant

Vedlegg/saksdokumenter: https://innsyn.nes.kommune.no/prod/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000130756&

Protokoll:
https://innsyn.nes.kommune.no/prod/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=1000135078&dokid=257835&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF


Publisert: 01.12.2022 22:00:00
Sist endret: 01.12.2022 22:26