Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 

Formannskapet behandlet forslag til økonomiplan 2024-2027 med budsjett 2024 med gebyrregulativ  i sak 23/189 i møte 23.11.2023.

Her kan du lese saksprotokoll med alle innstillinger (forslag):  Møteprotokoll - Formannskapet - 23.11.2023

Eventuelle innspill kan sendes via høringen her på nettsiden: https://www.nes.kommune.no/horinger eller sendes til Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.  Alle henvendelser bes merkes med saksnummer 23/4927. 

Frist for innspill er fredag 08.12.2023 kl. 16.00. 

Økonomiplan med budsjett sluttbehandles i kommunestyrets møte 12. desember.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027 med budsjett 2024 

Tirsdag 7. november la kommunedirektør Jon Sverre Bråthen frem sitt budsjettforslag for 2024 og økonomiplan for de neste fire årene:

Her kan du lese:

Kommunedirektørens presentasjon

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027 med budsjett for 2024

 


Publisert: 07.11.2023 16:11:28
Sist endret: 26.11.2023 23:36