Statens naturoppsyn har fått i oppdrag å forvaltningsmerke ulv innenfor ulvesonen i løpet av vinteren 2018.
Oppdraget er nå utvidet til også å gjelde lederdyr og valper i Mangenreviret, som omfatter deler av Nes kommune.

Statens naturoppsyn vil starte merkeforsøkene i Mangenreviret så snart det er egnede sporingsforhold.
Ved gjennomføring av merkeforsøkene vil det bli benyttet helikopter. Bruk av snøscooter kan også være aktuelt. Bruk av motorisert kjøretøy i utmark foregår med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn § 3, første ledd.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med seksjonsleder Lars Bendik Austmo (mobil 920 58 678, lars.bendik.austmo@miljodir.no) eller Thomas Holm Strømseth (mobil 959 72 050, thomas.stromseth@miljodir.no).


Publisert: 17.01.2018 14:16:58
Sist endret: 22.01.2023 21:41