Nes kommunestyre har tidligere vedtatt å ikke overta driften av Runnirinken ishall.  I saken som ble vedtatt ble det imidlertid bestemt at ordfører og varaordfører sammen med administrasjon og Nes IK skulle gå i dialog med NIF for å diskutere problematikk om vant og videre dispensasjon.

Det ble avholdt møte mellom partene i dag, 12. juni.  NIF var svært tydelig på at det ikke innvilges videre dispensasjon på dagens vant, noe som er på lik linje med andre klubber i Norge. 

Nes IK la frem sin strategi for hvordan realisere nytt vant og hvordan de skal arbeide videre med klubbutvikling for fremtidig drift. Fungerende ordfører og fungerende varaordfører er opptatt av entusiasmen og det gode arbeidet i Nes IK, og vil bringe signaler fra partene i møte tilbake til det politiske miljøet.

 

Bilde fra venstre Laila Johansson (leder NIK), Erlend Helle (fung. varaordfører), Vivian Wahl (fung.ordfører), Tore Nilsen (rådgiver for NIK), Ottar Eide (NIF)

Fra administrasjonen deltok: kommunalsjef Lars Roald Johansen og idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje. 


Publisert: 12.06.2020 21:39:04
Sist endret: 22.01.2023 20:40