Denne uka vil det bli utført helikopterbasert geoskanning mellom Kongsvinger og E6.

Målingene utføres for å kartlegge grunnforholdene i forbindelse med planlegging av ny E16.

Hensikten er å kartlegge dybder til berg og å kunne si noe om hva slags type berg og løsmasse det er i området. Helikopteret skal fly over planområdene med måleinstrumenter. Måleinstrumentene består blant annet av en godt synlig antenne som henger under helikopteret.

Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs planlagte flylinjer med omtrent 100 meters avstand og antennen henger ca 30 meter over bakken. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på om lag 60 km/t. Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelig for mennesker eller dyr.

Dere vil merke normal støy fra helikopteret mens målingene pågår.

Har du spørsmål kan henvendelse rettes til:
Nye Veier: Kristi K. Galleberg, 91195321 eller
EMerald Geomodelling: Karoline R. Jensen, 979 56 118

Les mer på e16portalen, https://e16kk-asplanviak.hub.arcgis.com/pages/nyheter

Alt om E16 finner du på e16portalen.no


Publisert: 09.06.2020 15:02:21
Sist endret: 24.01.2023 14:53