Ordfører Grete Sjøli og styreleder i Huvo (ordfører i Nannestad)  vil være tilstede sammen med representanter fra Nes kommune. Det vil være gode muligheter for intervjuer og bilder

Det er nå mulig å tømme toaletter fra båter i Vorma og Glomma direkte til godkjente mottaksanlegg. Anlegget ligger i bryggeanlegget til Årnes Båtforening. Det er etablert av Nes kommune og Årnes Båtforening, og inngår som del av et felles prosjekt der også kommunene Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Ullensaker har deltatt. Hensikten har vært å etablere godkjente mottaksanlegg i de store vassdragene, slik at det skal være mulig å tømme båtseptik på en lovlig måte. Det er også mottaksanlegg for båtseptik i Hurdalssjøen og i Mjøsa.

Det er gratis å tømme båttoalett for alle, også innbyggere som ikke er medlem av båtforeningen. Takk til Årnes Båtforening for at de tar ansvar og er vertskap for dette tilbudet!

Vi minner om at all tømming av septik til innsjøer og vassdrag er forbudt. Og vi oppfordrer båteiere med toalett om bord til å ta turen innom mottaksanlegget, bli kjent med bruken og ikke minst være behjelpelig med å påse at det holdes rent og pent rundt anleggene.

Anlegget kan også ta imot septik fra bobiler. 

For mer informasjon om befaringen, kontakt:

Daglig leder av Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma: Helge B. Pedersen, epost: Helge.B.Pedersen@nannestad.kommune.no. Tlf. 66 10 50 67/47 76 00 93.

Gode sanitærforhold er viktig både til lands og til vanns. Kommunene Nes, Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker har nå gått sammen med aktuelle båtforeninger og etablert flere egne mottaksanlegg for båtseptik i Vorma/Glomma og i Hurdalssjøen. 

Selv om både Hurdalssjøen, Vorma og Glomma i dag har god vannkvalitet, er det viktig å etablere gode rutiner for å bevare vannet rent. Med stadig økende bruk, blir det desto viktigere å beskytte vassdragene.

Øvrige anlegg, som er gratis å benytte for alle innbyggere:

  • Hurdalssjøen nordvest: Vestsidevegen 60. Hurdal Båt og Snekkeforening. Utsiden av klubblokalet. Kun porta potti tømming. Er nå i bruk.
  • Hurdalssjøen sørøst: Nedstrøms E6, i Merra. Brygga til Andelva Båtforening. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
  • Glomma/Vorma nedstrøms Svanfoss: I Årnes. Brygga til Årnes Båtforening, ved Elvekongen. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
  • Vorma oppstrøms Svanfoss: I Sundet. Blir sannsynligvis etablert på en brygge i Sundet. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Pt. uavklart når det blir ferdig, planlegging pågår.

Publisert: 23.06.2021 23:07:40
Sist endret: 23.06.2021 23:08