Mange flytter til kommunen vår, mens andre blir nye innbyggere som en del av en grensejustering 

I dag vil jeg spesielt ønske velkommen til alle dere som bor på Rånåsfoss og som blir nye innbygger  i Nes kommune fra og med i dag, 1. januar .

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok  sommeren 2019 at grensen mellom Nes kommune og Sørum kommune skulle justeres slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes, med virkning fra 1. januar 2020.

Nes er i vekst når det gjelder folketall. Vi som er valgt til å styre Nes, er svært opptatt av at det skal være trygt og godt både å vokse opp, være voksen og bli gammel i Nes. Vi har spesielt valgt å være en god bo-kommune med gode og trygge arenaer. Nes er beriket med naturskjønne omgivelser og to store elver som slynger seg gjennom landskapet. 

Jeg håper dere kommer til å trives  i Nes!

 

Med hilsen

 

Grete Sjøli
Ordfører


Publisert: 01.01.2020 01:45:01
Sist endret: 30.01.2023 21:33