I forbindelse med rullering av Omsorgsplan 2013-2025, og utarbeidelse av ny Helse og velferdsplan 2017-2029, inviterte Nes kommune innbyggerne til et folkemøte på Rådhuset torsdag 9. mars. 

I overkant av 40 engasjerte nesbuer møtte opp for å gi sine innspill til den fremtidige helse og velferdstjenesten i Nes. Mye konstruktivt arbeid og høyt engasjement rundt bordene. Innspillene var mange og varierte fra forebyggende tiltak knyttet hvordan en selv kan engasjere seg i lokalsamfunnet, etablere uformelle møteplasser, betydning av å knytte nettverk til behovet for tilpassede sentrumsnære leiligheter med kort vei til servicetilbud. Som en deltaker sa det; «drømmen er mitt eget rom med tilgang til fellesstue og kjøkken. Ønsker privatliv og kan samtidig oppsøke fellesskapet. Tilbudet må også ha en gjesteleilighet som pårørende kan leie når de er på besøk.»  Bidragene tas med inn i det videre arbeidet med planen. 

Møtet ble innledet av kommunalsjef Lars Uglem, som kort orienterte om planarbeidet så langt. Uglem slo fast at god innbyggerforankring er viktig. Dette er det andre folkemøtet som har blitt arrangert i forbindelse med planarbeidet. Med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?», presenterte kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim utfordringsbildet i Nes i forhold til folkehelse og levekår, før hun loset forsamlingen igjennom de statlige føringene for utformingen av fremtidige kommunale helse og velferdstjenester. Økt fokus på forebygging og folkehelse, helsefremmende virksomhet og aktive medansvarlige brukere og pårørende er hovedelementene fremover. 

Marit Grove fra Tildelingsenheten informerte om ny lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og venteliste. Utkastet til den nye forskriften legges ut på høring i perioden 28.03.-09.05 og vedtas endelig i kommunestyret før sommeren. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2017. 

Arbeidet med den nye Helse og velferdsplanen fortsetter frem mot sommeren, før den legges ut på høring til høsten og vedtas endelig i kommunestyret i november 2017.

Presentasjonene kan lastes ned:

Helse og velferdsplanen ved kommunalsjef Lars Uglem..

Hva er viktig for deg? ved kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim

Ny forskrift ved Marit Grove

 

Vi takker for et godt møte og alle gode innspill!!

 

 


Publisert: 11.03.2017 19:32:25
Sist endret: 11.03.2017 19:32