Styrene i Esval Miljøpark, GreenLab Nes og daglig leder Ronny Langset var på plass under GreenLab Summit 2022, Skive for å avslutte Interreg- prosjektet CISKA. I tillegg deltok politikere og representant fra administrasjon i Nes kommune. Det ble også tid til en rask omvisning på anlegget - GrennLab Skive.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene. CISKA har vært et utviklingsprosjekt innenfor grønn næringsutvikling finansiert med EU-midler.

Hovedmålet med CISKA prosjektet har vært å støtte utviklingen av sirkulærøkonomiske skandinaviske forretningsmodeller. Sirkulær økonomi innebærer at vi beholder og utnytter naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig. Kort fortalt kan næringer gjenbruke ressursene og på den måten dra gjensidig nytte av hverandre. 

I CISKA-prosjektet har det vært godt samarbeid over landegrensene. Det har blitt delt og overført kunnskap om overganger til sirkulær økonomi mellom prosjektets to symbioseparker, GreenLab Skive og Esval Miljøpark.

 

    
 
   


Publisert: 26.05.2022 17:59:35
Sist endret: 22.01.2023 20:07