Formannskapets forslag til handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

Med bakgrunn i formannskapets vedtak den 30.11 legges forslag til budsjett og gebyrregulativ ut på høring.

Her kan du lese formannskapets forslag budsjett 2022

Se alle saksdokumenter:

https://innsyn.nes.kommune.no/prod/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000066311&

Endelig behandling av handlingsprogram med budsjett og økonomiplan skjer i kommunestyrets møte den 14. desember 

Eventuelle merknader sendes til:

Nes kommune postmottak@nes.kommune.no eller: postboks 114, 2151 Årnes

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Fredag 12. november la kommunedirektør Jon Sverre Bråthen frem sitt forslag til handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, for formannskapet, gruppeledere og hovedutvalgsledere.

Kommunedirektøren har i arbeidet med budsjettet fokusert på en nøktern videreføring av dagens drift.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Forslag til betalingssatser 2022

Du kan følge sendingen direkte, eller se den i opptak:  https://nes.kommunetv.no/live/141


Publisert: 12.11.2021 12:21:48
Sist endret: 26.01.2023 13:10