Innhold

Søk bostøtte!

Du finner mer informasjon om ordningen, og søknadsskjema ved å gå inn på nettsiden til Husbanken: https://husbanken.no/bostotte/

Trenger du hjelp til å søke bostøtte?

Møt opp på  servicetorget  tirsdag 23. oktober  mellom klokken 12:00 og 14:00. Dorte,  på boligkontoret vil hjelpe deg.

HUSK! ta med  elektronisk ID (bankid/minID etc) og dokumentasjon på boutgiftene.


Publisert: 18.10.2018 22:44:32
Sist endret: 18.10.2018 22:44