Innhold

Søk bostøtte!

Du finner mer informasjon om ordningen, og søknadsskjema ved å gå inn på nettsiden til Husbanken: https://husbanken.no/bostotte/

Trenger du hjelp til å søke bostøtte?

Møt opp på  servicetorget  tirsdag 10. desember klokken 13.00. Dorte,  på boligkontoret vil der kunne hjelpe deg med å søke. Søknadene må sendes inn elektronisk og det er derfor viktig at du har med deg kodebrikke,  minID eller lignende

 

 


Publisert: 06.12.2019 18:31:58
Sist endret: 06.12.2019 18:31