Formannskapet vedtok 14. februar 2023 i sak FS 23/06 at Forskrift for godtgjøring til folkevalgte i Nes kommune sendes på høring, jf. Forvaltningsloven § 37. 

Trykk på lenken for å lese høringsdokumentene

Innspill kan sendes via høringen eller sendes per post til Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.  Alle henvendelser bes merkes med saksnummer 22/2210. Høringsfristen settes til 9. mars 2023. 

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Nes kommune v/fagansvarlig politisk sekretariat, Anna E. Skyrud, e-post: politisk.sekretariat@nes.kommune.

 


Publisert: 23.02.2023 12:24:24
Sist endret: 21.04.2023 11:26