Hensikten med bredbåndstrategien er å belyse hvilke roller og virkemidler som kommunen har når det gjelder utbygging av bredbånd, og på bakgrunn av dette fastsette strategier for hvordan kommunen kan jobbe slik at nesbuene får et best mulig bredbåndstilbud.

Forslaget til bredbåndstrategi ble vedtatt utlagt på offentlig høring av formannskapet i møte den 25.10.2022, sak 22/122.

Høringsforslaget og øvrige dokumenter i saken kan leses under (klikk på lenkene).

Høringsbrev

Vedlegg 1 Høringsforslag – Bredbåndstrategi for Nes 2023-2028

Vedlegg 2 Mottakerliste

Høringsdokumentene er også tilgjengelige på kommunens høringsportal.

For innsyn i saksfremlegg og vedtak fra politisk behandling i Formannskapet den 25.10.2022, klikk her (se sak 22/122).

Innsending av høringssvar

Høringssvar kan sendes inn via elektronisk skjema på kommunens høringsportal.

Alternativt kan høringssvar sendes med epost til: postmottak@nes.kommune.no 

eller med brevpost til: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.

Vi ber om at høringssvar merkes med sak 22/4456.

Høringsfrist er onsdag 21.12.2022. Av hensyn til fremdriften ber vi om at fristen overholdes.

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til kommunen v/ rådgiver Christine Oppegaard:

epost christine.oppegaard@nes.kommune.no , tlf. 413 18 025.


Publisert: 21.11.2022 09:57:25
Sist endret: 29.11.2022 14:47