Forslaget til ny tiltaksdel ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte den 30.11.2021, sak 21/153.

Høringsforslaget og øvrige dokumenter i saken kan leses under (klikk på lenkene).

Innsending av høringsinnspill – Frist 10.3.2022

Høringssvar kan sendes inn via følgende kanaler:

Vi ber om at høringssvar merkes med sak 20/12730 i emnefelt/overskrift.

Frist for å levere høringsuttalelse var opprinnelig satt til mandag 28.2.2022. Av hensyn til seminar 28.2.2022 (se under) ble fristen utsatt til torsdag 10.3.2022. Av hensyn til fremdriften ber vi om at fristen overholdes.

Hva mener barn og unge?
I forbindelse med høringen har kommunen utarbeidet en egen spørreundersøkelse for barn og unge, se her: https://www.nes.kommune.no/aktuelt/sporreundersokelse-for-barn-og-ungdom--hvordan-kan-nes-kutte-i-klimagassutslipp/

Opptak fra seminar om klima og energi 28.2.2022 
I forbindelse med høringen og utarbeidelse av ny tiltaksdel arrangerte kommunen et miniseminar om klima- og energitiltak og klimatilpasning den 28.2.2022. Temaene for seminaret var høringsforslaget til ny tiltaksdel, klimatilpasning og landbruk, energisparing i kommunens bygg og avfallshåndtering. Se videoopptak fra seminaret her: https://nes.kommunetv.no/archive/115

Kontaktperson
Eventuelle spørsmål om høringen eller seminaret kan rettes til kommunen v/ klima- og miljørådgiver Christine Oppegaard: epost christine.oppegaard@nes.kommune.no, tlf. 413 18 025. 


Publisert: 06.03.2022 14:16:00
Sist endret: 22.01.2023 20:47