Forslaget til ny tiltaksdel ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte den 30.11.2021, sak 21/153.

Høringsforslaget og øvrige dokumenter i saken kan leses under (klikk på lenkene).

Høringsbrev

Vedlegg 1 Høringsforslag – Tiltaksdel 2022-2023

Vedlegg 2 Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, inkl. tiltaksdel 2019-2020

Vedlegg 3 Mottakerliste

Les saksfremlegg og vedtak fra politisk behandling i Formannskapet den 30.11.2021 (sak 21/153).

Innsending av høringsinnspill

Høringssvar kan sendes elektronisk til: postmottak@nes.kommune.no,  eller med brevpost til:

Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes

Vi ber om at høringssvar merkes med sak 20/12730 i emnefelt/overskrift.

Frist for å levere høringsuttalelse er mandag 28.02.2022. Av hensyn til fremdriften ber vi om at fristen overholdes.

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til kommunen v/ klima- og miljørådgiver Christine Oppegaard: epost christine.oppegaard@nes.kommune.no, tlf. 413 18 025.

 Informasjon om seminar

I forbindelse med høringen og utarbeidelse av ny tiltaksdel ønsker kommunen å invitere til et miniseminar om klima- og energitiltak og klimatilpasning. Seminaret vil være gratis og åpent for alle. Nærmere informasjon om tid/sted, program og påmelding vil publiseres på kommunens nettsider www.nes.kommune.no i løpet av januar 2022. Vi presiserer at gjennomføring av seminaret vil avhenge av smittesituasjonen i kommunen og de til enhver tid gjeldende koronatiltakene


Publisert: 16.12.2021 15:23:33
Sist endret: 30.01.2023 21:07