Nes kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbånd. Kommunen vurderer i år å søke for området Østgård, Bodding, Røa, Togstad, Neskollen og Bjertnes.

Kommunen har skjønnsmessig valgt ut og vil vurdere disse områdene i henhold til tilskuddsordningens søknadskriterier.

Kommunen vil utrede alternative løsninger for områder som etter vurdering utelukkes fra årets søknad.

Regjeringa har gitt Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) oppgaven med å administrere tilskuddsordninga. Kommuner og fylkeskommuner har mulighet til å søke om tilskudd.

Det kreves at områder planlagt for utbygging skal legges ut til offentlig høring i minimum én måned. Høring på kommunens nettside foreligger fra 3. april. Bedrifter, grunneiere og innbyggere inviteres i forbindelse med søknaden til å komme med innspill. De som ønsker å uttale seg må gjøre dette senest 3. mai 2017.

Status i Nes kommune

Nes kommune arbeider for at innbyggerne skal ha et godt tilbud om digital kommunikasjon både gjennom fast- og mobilnett. Flere områder har utbygd fiber- eller DSL-løsninger med god hastighet, men flere områder gjenstår. I tillegg til tilbud via fast linje vil også mobilnett og trådløse løsninger kunne gi gode tilbud på datatrafikk.

Søknadskriterier

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:

Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet (4 Mbit/s)

  1. Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
  2. Lokal medfinansiering
  3. Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
  4. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  5. Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Høringsfrist

Fristen for høring er 3. mai 2017.

Kontaktinformasjon for innspill:

Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.

Alternativ på e-post:postmottak@nes-ak.kommune.no


Publisert: 03.04.2017 08:53:30
Sist endret: 22.01.2023 21:13