Vi ønsker med denne høringen en kvalitetssjekk av nåværende kartgrunnlag

Dette er ikke en større revisjon av turkartet, men en enkel oppdatering. Det ble lagt opp til at eventuelle innspill til nye turstier måtte bli tilsendt kommunen med signerte grunneieravtaler og fil med GPS-tracking av sti, innen 25. mars. Her kan du lese mer om det: Turkart – trykking av nytt opplag Noen stier har kommet til i turkartet og noen stier er tatt ut av turkartet - som følge av at de var opparbeidet uten avtale med grunneiere. 

Det er mange hensyn som skal vektes i forbindelse med hvor man velger å ha merkede turstier, og sentralt i dette er god dialog og samarbeid med grunneiere, og med lag og foreninger som arbeider med friluftsliv i kommunen.

Vi har mottatt flere tilbakemeldinger på at papirkvaliteten, rutenett og farger på nåværende turkart er for dårlig, og det er noe vi har tatt til etterretning og følger opp. 

Her finner dere høringsutkastet til turkartet

Ved å trykke på linken kan dere se turstier merket i blått, sykkelløyper merket med lilla og skiløyper merket med rødt. De velges ved å trykke på «Kartlag», og merke av for hva du vil se under «Alle kartlag» og «Turkart». Ved å trykke på «Symboler» vil du få opp merkede badeplasser, gapahuker o.l. Forslag til nye turstier ligger inne med blå stiplet linje.

Eventuelle tilbakemeldinger til nytt opplag av turkart bes merkes med «22/491 Turkart i Nes kommune» og sendes til: postmottak@nes.kommune.no  

Frist for innsending er 25. mai 2022.   


Foto: Ellingsjøen, Fenstad. Berna M. Sommerseth


Publisert: 05.05.2022 09:27:42
Sist endret: 27.01.2023 09:51