Husstander med lave inntekter og høye boutgifter kan ha rett på bostøtte.

Søk om bostøtte ved bruk av følgende link på husbankens hjemmeside: https://husbanken.no/person/bostotte/

Har du spørsmål om bostøtte, eller du trenger hjelp til å søke, kan du kontakte boligkontoret på tlf 66 10 42 50 hverdager mellom kl 9-14.


Publisert: 13.12.2021 15:39:34
Sist endret: 22.01.2023 20:25