Innhold

Badeplasser i Nes

Du trenger ikke reise langt for å finne en flott badeplass i kommunen.

Oversikt over badeplassene finner du her på nettsiden; Oversikt  over badeplasser i Nes

 
Foto: JK_Nes kameraklubb

Nes svømmehall

Vil du heller bade innendørs kan vi friste med en flott svømmehall,  Nes svømmehall. 
Les mer om svømmehallen  og følg de gjerne på facebook 

    

 

Kontroll og tilsyn:

Miljørettet helsevern Øvre Romerike er en interkommunal enhet som ivaretar oppgaver for kommunene i Gardermoregionen. Enheten har kontorsted i Nannestad kommune. De har oversikt og fører tilsyn på blant annet badeanlegg. Prøver blir tatt på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Oversikt over badevannsprøver  

Les mer om Miljørettet helsevern 


Publisert: 14.07.2022 09:22:00
Sist endret: 14.07.2022 11:54