Ordførere og rådmenn i Nes (Bu) kommune og Nes (ak) kommune har i dag hatt møte med Kommunaldepartementet. Fra departementet møtte statssekretær Åse Marthe Horrigmo.

KMD har konkludert med at konsekvensene som påpekes i brevet fra Fylkesmannen innebærer at det må gjennomføres navneskifte i minst èn kommune. KMD oppfordrer til lokale prosesser på dette spørsmålet.

Dersom kommunene selv ikke finner løsning på navneskifte vil KMD gjennomføre navneskifte i begge kommunene. KMD er innforstått med å finansiere nødvendige kostnader til navneskifte.

Kommunene må innen månedsskifte august/september ha avklart dette spørsmålet.

Ordførerne og rådmennene i kommunene er enige om å arbeide videre lokalt med disse spørsmålene i tett dialog med hverandre.

 

 

Foto: fra venstre rådmann Nes (ak), varaordfører Nes (ak), statssekretær Åse Marthe Horrigmo, ordfører Nes (bu), rådmann (bu)  


Publisert: 26.04.2019 13:35:48
Sist endret: 26.04.2019 13:35