For å unngå misforståelse og på  bakgrunn av den senere tids medieoppslag om en eventuell  etablering av  jordrenseanlegg på Esval Miljøpark, legges alle sakens dokumenter ut for allmennheten.

  1. Søknad med tilsvar før saksfremlegg - februar 2016
  2. Saksfremlegg med vedtak
  3. Ønske om informasjon-involvering i forbindelse med mulig utvidelse av driften på Esval Miljøpark
  4. Korrespondanse etter saksfremlegg
  5. Mail fra Lindum AS datert 27.03.17
  6. Nes miljøpark AS - Rådmannens korrigeringer 04.04.17
  7. Esval Miljøpark presentasjon 04.04.17
  8. Revidert avtale Gunnar Holth, Esval, AF Miljø og AF Decom
  9. Revidert avtale Gunnar Holth, Esval, AF Miljø AS

Sluttbehandling av saken skal behandles i Utvalg for teknikk, næring og kultur 18. april, formannskapet 25. april og kommunestyre 25. april. Saksframlegg med alle vedlegg finner du her 


Publisert: 07.04.2017 14:58:00
Sist endret: 07.04.2017 16:00