Siden 1997 har det vært en økning i forekomsten av kikhoste, særlig hos eldre barn og unge. Den samme økningen ser en i flere andre land. Økningen av kikhoste i befolkningen kommer trolig av at større barn, ungdom og voksne ikke lenger har den beskyttende immunitet etter vaksinen de fikk som barn. Barn og ungdom blir vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor voksne å ta en oppfriskningsvaksine (boostervaksine) hvert tiende år, i form av en vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, som alle finnes i en vaksine.

Denne vaksinen vil sikre beskyttelse for den som tar vaksinen, men vil også sørge for å opprettholde høy immunitet i befolkningen.
Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert.

Er du usikker på om du trenger ny dose?

Via tjenesten Mine vaksiner (https://helsenorge.no/) kan du sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.
Informasjonen i Mine vaksiner baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Samtlige har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon.

Den som vaksineres må imidlertid samtykke til registrering av vaksiner som ikke gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Kontakt fastlegen din eller et reisevaksinasjonskontor for å bestille time til vaksinering.

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Årnes, 02.02.18, Kommuneoverlege/ smittevernlege, Unni- Berit Schjervheim


Publisert: 02.02.2018 13:27:59
Sist endret: 30.01.2023 21:40