Etter en internutlysning er Ingar Døhlen ansatt som assisterende kommunedirektør. 

Døhlen har vært ansatt som kommunalsjef oppvekst og utdanning siden 2015. Han skal opprettholde ansvarsområdet, men i tillegg avlaste og arbeidsdele på noen av kommunedirektørens arbeidsoppgaver. Han vil også bli fast stedfortreder for kommunedirektør i dennes fravær.   

Stillingen innebærer følgelig ikke opprettelse av en ny stilling i Nes kommune, men omgjøring av en eksisterende med utvidet ansvarsområde.  

 


Publisert: 03.03.2022 19:12:07
Sist endret: 22.01.2023 19:15