Den 1.1.2016 kom det ny forskrift om brannforebygging, den nye forskriften krever blant annet at kommunene skal føre tilsyn og feiing på fritidsboliger på lik linje med boliger.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann.

Alle eiere av fritidsboliger vil få tilsendt informasjonsbrev om forskriftsendringen samt et registreringsskjema som skal returneres til Øvre Romerike brann og redning.


Publisert: 20.10.2017 13:39:04
Sist endret: 20.10.2017 13:39