Kommunestyret fattet i kveld, 1. mars  følgende vedtak:

:"Ved en grensejustering innstiller Nes Kommunestyre følgende: med bakgrunn i innbyggerundersøkelsen skal Rånåsfoss og Auli videreutvikles under ett som en del av Nes kommune."

 

Les mer på vår nettside:  https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/Grensejustering-mellom-nes-og-sorum2/

 


Publisert: 01.03.2018 19:18:56
Sist endret: 01.03.2018 19:18