Det har kommet inn spørsmål om kommunens beredskap i forhold til jodtabletter.  

Vi vil først understreke at det ikke er noen endret trusselvurdering mot Norge, og at befolkningen kan leve som normalt.  

Kommunen har i henhold til sine beredskapsplaner lager med jodtabletter, og planer for distribusjon av disse. Ved en eventuell hendelse vil planen justeres i henhold til det konkrete situasjonsbildet. 

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker og skal kun tas etter råd fra nasjonale myndigheter. Jodtabletter er i hovedsak beregnet for befolkningen under 18 år, gravide og ammende. I noen tilfeller kan det være aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år. De over 40 år har svært liten risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger ikke ta jodtabletter. 

 

Jodtabletter er også en del av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin egenberedskap. Kommunen deltar hvert år i denne kampanjen om egenberedskap for å øke folks kunnskap om egenberedskap både når det gjelder ekstremvær, bortfall av kritiske infrastruktur som for eksempel strøm, vann og mobilnett og at man har jodtabletter hjemme dersom man er i aldersgruppen som nevnt over. 

 

 


Publisert: 01.03.2022 12:07:49
Sist endret: 22.01.2023 20:20