I den senere tid har det vært mye diskusjon rundt saken om etablering av ny jordrensevirksomhet på Esval Miljøpark KF og om saken skal være offentlig eller unntatt offentlighet.

Esval Miljøpark har nå vært i kontakt med eventuelle fremtidige samarbeidspartnere om omtalt jordrensingsprosjektet for å avklare om saken kan åpnes for offentlig innsyn.

Det er nå avklart at saken åpnes med unntak av dokument som omhandler volumer og priser som etter partenes vurdering vil  være skadelig i en konkurransesituasjon. Saken kan leses på våre nettsider:  https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1016/utvalgid:2


Publisert: 20.03.2017 15:01:50
Sist endret: 22.01.2023 21:13