Det falt mange lovord når ordfører Grete Sjøli og rådmann Jon Sverre Bråthen foretok utdeling av erkjentlighetsgaver under kveldens  markering på Kulturkafeen.  

Hele 12 medarbeidere har jubileum i år, ni  har vært ansatt i 25 år og tre i 40 år. 11 av jubilantene var til stede under markeringen.

 

Disse har jubileum i år:

40 ÅR 

Marit Liberg Monsrud        

Gunn Sissel Jensen Rødfoss

Randi Årnes

   

25 ÅR 

Trine Anett Aksnes

Inger Annie Nygård Arnesen

Anbjørg Borgenholt

Line Kristine Hansen

Eva Karin Rønold Østerby

Else Karin Reierstad Brenna

Berit Bråten

Torild Brynhildsen

Ragnhild Brekke

 

Vi gratulerer!


Publisert: 05.12.2018 23:08:37
Sist endret: 22.01.2023 21:10