Kommuneoverlegene i Gardermoregionen oppfordrer: Pandemien er ikke over – vi må skjerpe oss

Pandemien er ikke over, og nå må vi alle bli flinkere på smittevern for å beskytte oss selv og hverandre fra smitte, og helsesektoren vår fra overbelastning. Kommuneoverlegene i Gardermoregionen går ut med felles smittevernråd til innbyggere i kommunene. Blant annet oppfordres det til å bruke munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å holde en meter avstand, og å vurdere reduksjon i antallet nærkontakter.

Smittetallene for covid-19 har steget jevnt i Norge de siste ukene, og økningen fortsetter. Andelen innlagte eldre som er fullvaksinerte blir stadig flere. Antallet pasienter med behov for intensivbehandling er økende. Sesongens influensa har ennå ikke kommet, men forventes å gi ytterligere press på helsetjenestene.

Ahus har en sterk stigning i antallet innlagte både med covid-19, og andre luftveisinfeksjoner. Kommunen i Gardermoregionen opplever nå økende smittetall. Fastlegekontorene og legevakter i kommunene er sterkt belastet. Også kommunale institusjoner og helsetjenester kan snart få bemanningsproblemer fordi de ansatte blir syke.

Felles smittevernråd for Gardermoregionen
Gardermoregionen er en bo- og arbeidsregion med mye kontakt på tvers av kommunegrensene. Derfor går vi ut med felles råd om smittevernrutiner for alle kommunene.

Kommuneoverlegene frykter en rask eskalering situasjonen i våre kommuner. Imidlertid kan innskjerping og bedre overholdelse av smittevernråd, hjelpe oss til å unngå en ytterligere forverring av smittesituasjonen og dempe belastningen på fastleger, legevakt og spesialisthelsetjenesten.

Kommuneoverlegene i Gardermoregionen gir derfor følgende råd til befolkningen, også til de som er vaksinert:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne minst en meter.
  • Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom. Dette gjelder i butikker, fellesarealer på kjøpesentre, offentlig transport og serveringssteder når en ikke sitter i ro ved bordet.
  • Vurder om du bør redusere antallet nærkontakter.
  • Vask hendene med såpe og vann når du kommer hjem, og bruk spritdispensere som er tilgjengelige i det offentlige rom.
  • Du som ikke er vaksinert eller bare har fått en dose, anbefales å vaksinere deg og ta kontakt med ditt lokale kommunale vaksinasjonskontor. Du som får tilbud om tredje dose bør også takke ja til dette.

 

Signert

Lars Meyer-Myklestad, på vegne av kommuneoverlegene i Ullensaker kommune

Matilde Risopatron Berg, kommuneoverlege i Nannestad kommune

Unni-Berit Schjervheim, kommuneoverlege i Nes kommune

Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal kommuner

Jorunn Karterud Arnø og Dorte Huse Lien, kommuneoverleger i Gjerdrum kommune


Publisert: 05.11.2021 15:41:22
Sist endret: 08.11.2021 17:41