Fremtidens kulturskole

I 2022 ble Nes kommune plukket ut til pilotprosjektet "Fremtidens kulturskole" drevet av Norsk Kulturskoleråd og KS.

Nes kulturskole, Årnes kulturbarnehage og Åpen Barnehage i Familiens hus har sammen lagt grunnsteinen for samskaping på tvers og setter fokus på kultur som en uunnværlig byggestein i lokalsamfunnet vårt.

Gjennom prosjektet har vi prøvd ut og etablert nye arbeidsformer på tvers, til det beste for våre yngste innbyggere og deres foreldre.

Se film: https://youtu.be/al8GVOMWAzcI denne filmen kan du se og høre hva barna, ansatte og kommunedirektør Jon Sverre Bråthen har å si om KUL-prosjektet. Vi gleder oss til fortsettelsen av KUL i Nes!

Film og klipp: Øyvind Kjøllesdal, UngINes


Publisert: 13.01.2023 14:17:50
Sist endret: 13.01.2023 14:25