"-Høstens tilbud i kulturskolen er klart. Vi kan tilby en god bredde av ulike kulturuttrykk til våre innbyggere", forteller kulturskolerektor Ingun Elvhaug. Mer informasjon om tilbudene, samt timeplan og og lenke for påmelding ligger her. 

Tilrettelagt musikkopplæring

Fra høst 22 har kulturskolen egen musikkterapeut, og vi vil opprette nye tilbud i løpet av høsten, derav et tilrettelagt fritidstilbud i musikk for barn og unge med særlige behov. Tilrettelagt musikkundervisning vil være et tilbud for barn og unge med ulike lærevansker, sosiale og emosjonelle vansker, autisme og/eller utviklingshemming. Det gis  individuelle og/eller gruppetimer. Musikk brukes til å fremme gode opplevelser, mestring og glede. I tillegg kan det jobbes med spesifikke målsettinger tilpasset hver enkelte elev. Eksempel på spesifikke målsettinger kan være kommunikasjon, språkutvikling, motorisk utvikling, selvutvikling, relasjonsbygging og lignende.

Musikkterapeuten vil også jobbe aktivt mot barnehager, og  ha en rolle i kommunens inkluderingsarbeid. Kulturskolen vil med dette knytte til seg et bredere utvalg av befolkningen, som gir mer mangfold og utvidet tilbud for innbyggerne.

Utvidet dansetilbud

Denne høsten settes Breakdance/ hiphop på timeplanen med Fredrik Birkeland Lorentzen. Det blir 3 grupper, derav en egen gruppe for gutter. Kulturskolen håper på den måten å knytte til seg enda flere gutter på dansetilbudene. Breakdance har sitt utgangspunkt i hiphop-kulturen, og er en fysisk dans med akrobatiske elementer.Elevene øver koordinasjon, teknikk og grunnleggende trinn. 

Tilbud for barn i førskolealder

Musikklek er et nyoppstartet tilbud  for barn i alderen 2-6 år. Det settes igang en gruppe for 4-5 åringene, og en gruppe for barn i alderen 2-4 år i følgemed voksen. 
Gjennom lek med sanger, rim og enkle instrumenter får barna oppleve gleden med musikk og rytme.  
Kulturskolen er en del av pilotprosjektet KUL ( Kultur-Utvikling-Lek) som har hovedfokus på utvikling av kuturtilbud for barn 0-6 år og deres foresatte, og disse tilbudene er en del av denne satsningen. 

SFO-tid

De aller fleste skolene vil få et kulturtilbud for 1.-4. trinn i enten musikkteater (nyhet!) eller dans. Elever kan gå på dette tilbudet også om de ikke går på sfo. 

Kunst, teater og musikk

Kulturskolen opprettholder de fine tilbudene innen teater, kunst og musikk. Det er nå muig å melde seg på kunstgrupper, teatergrupper, band eller å lære å spille et instrument! 

 

Foto: Neil Nisbet/Article19  og Panta Rei Danseteater


Publisert: 21.06.2022 12:39:34
Sist endret: 22.01.2023 19:41