Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn.

Eiendomsskatteliste 2023.pdf

Skattelistene vil være tilgjengelige på kommunens nettside,  Nes bibliotek og på Servicetorget frem til 23. mars.

Her finner du mer informasjon om eiendomsskatt: https://www.nes.kommune.no/eiendomsskatt


Publisert: 28.02.2023 19:24:24
Sist endret: 01.03.2023 09:00