Følgende reguleringsplaner er vedtatt opphevet:

 • Endret del av Runni øst, vedtatt 1998
 • Runni øst, vedtatt 1987
 • Vinju, gbnr 167/212, vedtatt 2003
 • Sagtomta kvartal 03, 06 og 07, vedtatt 2005
 • Kulturkvartalet, vedtatt 1999
 • Hansengården, vedtatt 2007
 • Øvre Drognes B13, vedtatt 2001
 • Rundkjøring v/Årnes bru m/tilliggende arealer, vedtatt 1999
 • Øvre Drognes, vedtatt 1997
 • Vaskeritomta, vedtatt 1994

Gjeldende plan for disse områdene er nå kommunedelplan for Årnes 2019-2030. Plandokumenter og øvrige saksdokumenter kan leses her.

De opphevede reguleringsplanene kan leses lenger ned på siden.

 

Klageadgang

Vedtaket om oppheving av reguleringsplanene kan påklages.

Eventuell klage på vedtak sendes til postmottak@nes-ak.kommune.no eller pr. brevpost til Nes kommune, Postboks 114, 2051 Årnes. Merk gjerne oversendelsen med tilhørende saksnummer (2016/1109).

Frist for innsending av klage er 19.12.19.

 

Plandokumenter for opphevede reguleringsplaner

 • Endret del av Runni øst, vedtatt 1998:

Plankart og planbestemmelser

 

 • Runni øst, vedtatt 1987:

Plankart og planbestemmelser

 

 • Vinju, gbnr 167/212, vedtatt 2003:

Plankart og planbestemmelser

 

 • Sagtomta kvartal 03, 06 og 07, vedtatt 2005:

Plankart med tilhørende tegnforklaring og planbestemmelser

 

 • Kulturkvartalet, vedtatt 1999:

Plankart og planbestemmelser

 

 • Hansengården, vedtatt 2007:

Plankart og planbestemmelser

 

 • Øvre Drognes B13, vedtatt 2001:

Plankart med tilhørende tegnforklaring og planbestemmelser

 

 •  Rundkjøring v/Årnes bru m/tilliggende arealer, vedtatt 1999:

Plankart og planbestemmelser

 

 •  Øvre Drognes, vedtatt 1997:

Plankart og planbestemmelser

 

 •  Vaskeritomta, vedtatt 1994:

Plankart  med tilhørende tegnforklaring og planbestemmelser

 

 


Publisert: 02.12.2019 14:30:00
Sist endret: 27.11.2019 09:19