I Vormsund barnehage møtte kunnskapsministeren og ordfører mange spente barn og voksne. Tema for besøket i barnehagen var i all hovedsak knyttet til de utfordringene enkeltstående barnehager opplever i forhold til de nasjonale tilskuddsreglene. 

En stolt ordfører kunne også ta med seg kunnskapsministeren til Vormsund ungdomsskole der de fikk møte 10. trinn. Elevene har jobbet med tema ytringsfrihet, og fikk nå en mulighet til å trene på dette i praksis etter læreplanens mål om å bli aktive medborgere i samfunnet.

Klassene hadde i forkant diskutert og jobbet med hver sin appell, og valgte ut noen representanter fra klassen som skulle utfordre kunnskapsministeren. Det ble en interessant økt fylt med engasjement og gode samtaler. Tematikk som ble tatt opp var blant annet hatytringer knyttet til legning og hudfarge i norske skolegårder, grensen for ytringsfrihet sett i lys av hva som skjedde under demonstrasjonen til den nordiske motstandsbevegelsen i Oslo nå nylig, og «cancel culture» i lys av Andrew Tates utestengelse fra sosiale medier. 

Appellantene synes det var både skummelt og gøy å holde appell.
- Jeg skalv da jeg gikk opp til talerstolen og klarte ikke holde arket. Men når det er ferdig og applausen runger gjennom aulaen, føler man seg litt som en konge, sa Ralph fra 10.2, en av appellantene. De andre er enige. - Det var mest av alt gøy å holde den, og jeg følte Tonje ga gode og seriøse svar etterpå, supplerer Ingeborg fra 10.3.

Kunnskapsministeren selv var imponert. – Så flotte appeller! Så gøy å være vitne til et så stort engasjement. Jeg er glad jeg fikk muligheten til å komme hit og være med på dette. Ytringsfrihet kan virke litt «svevende» i starten, men er en stor del av alles hverdag. Det må være rom for å ytre hva man mener uten å være redd for reaksjonene, hvis ikke mister vi mange viktige stemmer i debatten, inkludert elevenes. 

Rektor ved Vormsund ungdomsskole, Knut Wilsgård, var også godt fornøyd med besøket. – Jeg synes vi har dyktige elever her på skolen som står rakrygget og holder engasjerte appeller foran et helt trinn, ordfører, presse og ikke minst kunnskapsministeren selv. Han skryter også av Brenna. - Hun var levende, morsom og skapte både alvor og god stemning i salen. Det ble en flott avrunding på tematikken ytringsfrihet. 

Elevene er også skjønt enige om at dette er viktig å snakke om. Anna og Oliver på 10. trinn uttrykker at «Mange har brukt skjellsord knyttet til legning og hudfarge, selv om det er ment «på tull». Det er viktig at vi tar et oppgjør med denne ordbruken, fordi ord kan føre til handling, og en kan ikke selv vite hva som kan oppleves som sårende eller ikke for den andre. Samtidig mener vi at det er et godt miljø på skolen for å ytre seg og sine meninger, først og fremst i klasserommene. I andre arenaer kan man bli mer redd for å bli «stemplet» av andre.»

Foto Leander Olai Andersen Lunde.
Appellantene og kunnskapsministeren: F.v. Ingeborg Utheim Iversen (10.3), Norah Hovland Hepsø (10.1), Daniella Synøve Stende (10.1), Ida Juli Schmidtke (10.1), Tonje Brenna, Ralph Kristoffer Emesum (10.2), Gabrielis Morkunas (10.5) og Oda Utheim Sandøy (10.1)

 

Tonje Brenna og ordfører Grete Sjøli 

 

 


Publisert: 04.11.2022 22:19:20
Sist endret: 22.01.2023 19:34