Kurskvelden er for deg som er blitt eier/driver av en landbrukseiendom de siste 5 årene eller snart skal starte opp. Målet er å gi en oversikt over ulike tilskuddsordninger og frister, regelverk, registreringer og annet som må være på plass for en ny bruker. I tillegg er det en god mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon.

Landbrukskontoret, Norsk landbruksrådgivning og et regnskapskontor vil delta og orientere om hva de kan veilede på, bistå med og tilby av tjenester. Nes landbrukslag orienterer også. Det blir mulighet for spørsmål og diskusjon underveis. Vi byr på kveldsmat og kaffe. Ta gjerne med partner/ektefelle. Påmelding innen torsdag 22. september til Nes landbrukskontor, tlf. 45723542 eller solvor.bjorge@nes.kommune.no. Oppgi hvor mange som kommer.

Vel møtt til en faglig og sosial kveld!

Nes landbrukskontor og Nes landbrukslag samarbeider om en møteserie finansiert med midler fra Viken fylkeskommune til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. I løpet av prosjektperioden avholdes det møter og markvandringer innen temaer som investeringer i landbruket, generasjonsskifte, produksjonsøkning, jordhelse, klima, miljø og økologisk jordbruk.


Publisert: 15.09.2022 11:18:59
Sist endret: 22.01.2023 19:36