Innhold

Fjellfoten skole trenger lærer i 60-80 % (vikariat).
Må kunne ha kontaktlæreransvar.

Runni ungdomsskole har inntil 4 ledig stillinger for skoleåret 2021/2022. Både fast og midlertidig.Vi trenger lærere innenfor kompetanseområdene: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og krle. Det ligger også kontaktlæreransvar til stillingene.

Skogbygda skole har ledig 100% fast stilling fra 1. august 2021. Ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor spes.ped, begynneropplæring og engelsk

Årnes skole har følgende ledige stillinger fra 1. august 2021:

100% midlertidig stilling som oppfyller kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk.

100% midlertidig stilling som tegnspråklærer.

70% midlertidig stilling som sosialpedagogisk ressurslærer.

Fra 1. april har skolen behov for kontaktlærerstilling 3. trinn. Fast stilling som oppfyller kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk.

Fra 26. april. Vikariat for lærer i svangerskapspermisjon. Kontaktlærerstilling, pr. tiden 7 trinn. 

Auli skole 100% fast stilling på småskoletrinnet med kontaktlæreransvar. Inntil 100% vikarstilling med kompetanse for kvalitet.

Framtun skole har ledig stilling som kontaktlærer 1-7 trinn i 100% stilling fra høsten. Fagkrets kunst og håndverk, norsk, matematikk og engelsk.

Neskollen skole har ledig inntil 4 stillinger for skoleåret 2021/2022, både faste og midlertidig.

Fagbehov - engelsk, matematikk, primært 1-4 trinn. Spes.ped med kunnskap om ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

De som tilsettes må ha gode, praktiske og pedagogiske IKT-kunnskaper og kunne være kontaktlærere.


Publisert: 08.01.2021 10:38:26
Sist endret: 22.01.2021 12:23