Innhold

Auli:

Stillingsbehov: 4 (3 faste/1vikariat)

Fagbehov: norsk, matematikk, engelsk, spes.ped/sos.ped

Oppgaver: Kontaktlærere, sosiallærer

 

Fenstad:

Behov for inntil tre faste stillinger. Fagbehov er norsk, matematikk, engelsk og musikk. Oppgaver: Kontaktlærer.

 

Neskollen skole

Stillingsbehov: Inntil 4 stillinger (3 faste, 1 vikariat) og 80% stilling vikariat på mellomtrinnet, for 1.8.-31.12.20.

Fagbehov: matematikk, norsk, engelsk, musikk, spesialpedagogikk

Størst behov for lærere på 1.-4.trinn.

 

Årnes:

Stillingsbehov: 1 lærer med kompetanse i tegnspråk og inntil 2 allmennlærerstillinger som kan være kontaktlærer.
Evt. Behov for vikariat v/evt. videreutdanning i personalet.
Fagbehov: norsk, matematikk, engelsk, begynneropplæring

 

Runni:

2-3 faste stillinger. Fagbehov matematikk, naturfag, kunst &håndverk og musikk

+ Årsvikariater for å dekke videreutdanning.

 

Skogbygda skole har behov for:

2 faste 100% stillinger og 1 vikariat 100% 01.08-31.12.20

Fag/kompetanse: Grunnskolelærer 1.-7.tr. Norsk, matematikk, engelsk. Spes.ped og sos.ped.

Erfaring fra/kompetanse innenfor begynneropplæring 1.-4.trinn.

Oppgaver: Kontaktlærer/timelærer/tidlig innsats/spes.ped

 

Østgård:

Ingen behov pr nå.

 

VUS

Inntil 3 stillinger. Både faste og årsvikariater for å dekke videreutdanning.

Fagbehov: Matematikk, Norsk og engelsk. Spesialundervisning, 2. fremmedspråk, Naturfag og Mat og helse er også fag vi kan ha behov for.

Oppgaver: Kontaktlærer/timelærer

 

Fjellfoten:

En 100 % fast stilling
+ eventuelt vikariat for å dekke videreutdanning/permisjoner
Fag/kompetanse: Grunnskolelærer med musikk i fagkretsen
Oppgaver: Kontaktlærer/timelærer

 

Framtun

1 100% fast stilling

+ eventuelt vikariat for å dekke videreutdanning/permisjoner

Fag/kompetanse: Grunnskolelærer 1.-7.tr med fagene: Norsk, matematikk, engelsk, musikk

Oppgaver: timelærer og kontaktlærer.


Publisert: 03.02.2020 12:06:27
Sist endret: 03.02.2020 12:06