Innhold

Pr mai-19 har vi fortsatt behov for lærere i faste og midlertidige stillinger til skoleåret 2019-20:

-          2 kontaktlærere: 1. og 2.trinn

-          2 fag- og ressurslærere til småskoletrinnet

-          2 lærere til mellomtrinnet. Fagbehov: Matematikk og spes.ped

Litt om Neskollen skole:

Neskollen skole ligger vest i Nes kommune, landlig men allikevel sentralt. 8,6 km fra Årnes og 30 km fra Oslo Lufthavn. Neskollen er et lokalsamfunn i vekst, med stor tilflytting og byggeaktivitet. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser som gir gode muligheter for aktive og utforskende skoleaktiviteter.

Skolen har egen gymsal (kan deles i 2 baner) og svømmebasseng, og bruker i tillegg Nes Arena en dag i uken.

Vi har et veldrevet skolebibliotek, som er flittig i bruk. Neskollen skole er en Trivselslederskole der 4.-7.trinnselevene er gode trivselsledere i storefri.

Neskollen skole har 565 elever fordelt på 1.-7.trinn, og ca 85 ansatte i skole og SFO.

 

Skolen har 3 eller 4 klasser på hvert trinn, totalt 26 klasser. Dette gir mulighet for gode trinnteam, med fellesskap om læringsarbeidet. Fra høsten 2019 innfører vi avdelingsledermodell, der 1.-2.trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn har egen avdelingsleder.


Nes kommune har skolen i fokus, og satser spesielt på sosial kompetanse og livsmestring, samt grunnleggende ferdigheter med vekt på digitale ferdigheter og regning. Alle elever og lærere tok i bruk iPad som verktøy i læringen høsten 2017. Dette støtter godt opp om vår videreutvikling av klasseledelse og vurdering for læring.

 

Les mer om Neskollen skole på vår Facebook-side


Publisert: 13.05.2019 12:21:31
Sist endret: 13.05.2019 12:21