Nes kommune har fått informasjon om at helikopterselskapet Helitrans AS vil utføre linjebefaring for Elvia fra og med mandag 27. mars. 

Det vil, i 4-5 uker framover, bli utført lavtflyging med helikopter over høyspennings luftnett i Oslo og de tidligere fylkene Akershus og Østfold. 

Det vil ikke bli utført flyging på søndager, ei heller mellom-dagene i påsken. 

Måten å utføre flyging under minstehøyder på er regulert og godkjent. 

For mer informasjon og kontaktinformasjon se lenke: https://www.elvia.no/drift-og-vedlikehold/helikopterbefaringer-sikrer-stromnettet/


Publisert: 28.03.2023 20:25:41
Sist endret: 28.03.2023 20:25