Lønna er viktig for ikke bare Trekanten park, men for hele Årnes sentrum.  

Lønna er tidligere forsøkt reddet med forsterkning av trekronen, men etter en sjekk av spesialister er dommen klar: På grunn av sikkerhet må treet felles da det har omfattende råteskader og sprekker.  

Vi planlegger for å erstatte tuntreet. Nytt tre blir plantet i år om det er mulig, alternativt skjer dette til våren.  

Arbeidet med å hogge ned treet skjer tirsdag 22. november med værforbehold. 

 Lønnetre Trekanten park  Hjerteformet lønnetre Trekanten park 

Foto: Nes kommune


Publisert: 16.11.2022 21:32:05
Sist endret: 30.01.2023 23:34