Erika Torbergsen, 15 år, har tegnet et portrett, som nå er utstilt på servicetorget i Nes rådhus i august.. 

Ansiktet er ikke plassert sentralt men litt til venstre på arket, og hestehalen til høyre gir balanse og stabiliserer komposisjonen.

Øynene er tegnet klare og livaktige, og portrettet har riktige proporsjoner.


Publisert: 01.08.2017 08:00:00
Sist endret: 30.01.2023 21:44