Fra og med 3. kvartal 2023 tilbyr Nes kommune månedlig fakturering av kommunale huseiergebyrer og eiendomsskatt, det vil si at gebyrene deles på 12 måneder med forfall 20. i hver måned.

For de som ønsker månedlig fakturering må man ta kontakt innen 15. juni, hvis ikke fortsetter faktureringen som tidligere med kvartalsvis fakturering.

Merk at du kan melde inn ønske om månedlig fakturering etter 15. juni, men da vil endringen gjelde fra påfølgende kvartal. 

 

Vilkår:

  • Har du vannmåler må den ha vært avlest det siste året 
  • Du kan ikke være en del av en fellesfaktura (borettslag mv.)  

 

Vi må ha skriftlig beskjed om du ønsker månedlig fakturering, det gjør du enten ved å fylle ut skjemaet i denne lenken:  https://eskjema.nes.kommune.no/skjema/NES161/Mnedlig_fakturering_av_kommunale_avgifter  eller pr brev til Nes kommune, postboks 114, 2151 Årnes.  

Vi må ha følgende informasjon fra deg:

  • At du ønsker månedlig fakturering
  • Navn og adresse på eier
  • Gnr/bnr., festenummer, seksjonsnummer
  • Telefon og evt. e-postadresse

 

Avtalegiro
Har du avtalegiroer i dag, vil denne bli videreført, du behøver ikke å foreta deg noe. 

Ønsker du avtalegiro må du ta kontakt med banken din. 


Publisert: 10.03.2023 12:15:09
Sist endret: 10.03.2023 12:15