Maren Holthe fra Norsk landbruksrådgivning lærer oss denne kvelden om betydningen av god jordhelse for å oppnå gode avlinger.

Vi deles inn i grupper og utfører undersøkelser i felt med ulik jordarbeiding. Vi ser på jordstruktur, jordliv, omdanning av planterester, jordpakking og rotutvikling. Økten avsluttes med en diskusjon av resultatene vi får.

Vi må regne med å bli litt jordete så ta på klær og sko deretter.

Kvelden avsluttes med grillmat og drikke. 

Arrangementet er åpent for alle. Vel møtt til en faglig og sosial kveld!

Nes Landbrukskontor og Nes Landbrukslag samarbeider om en møteserie finansiert av midler fra Viken Fylkeskommune til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. I løpet av prosjektperioden avholdes det møter og markvandringer innen tema som investeringer i landbruket, generasjonsskifte, produksjonsøkning, jordhelse, klima, miljø og økologisk jordbruk. 


Publisert: 06.06.2022 19:50:49
Sist endret: 22.01.2023 20:51