Når: 31. august til 8. september
Tema: Friluftsliv

Folkehelseforum i Nes har valgt at fra og med 2019 så skal det holdes temabaserte folkehelseuker. Dette skal bidra til variasjon og nytenkning i folkehelseukene, og for sette fokus på aktuelle tema som bygger opp under kommunens satsningsområder i folkehelsearbeidet. Da tenker vi både på hvilke utfordringer som må møtes, og ressurser vi vil bygge opp under.

I 2019 er tema for Folkehelseuka friluftsliv. Vi vil fokusere på bruk av den flotte naturen i Nes. Friluftslivet i Nes har lange historiske tradisjoner, både på vann og i utmark, først og fremst til jakt, fiske, bærsanking og rekreasjon ved badesteder. Det er anlagt turveier og stier i skog og mark, og det er bryggeanlegg som øker tilgjengeligheten til sjøer og elver. Friluftsliv og fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i folkehelsear­beidet. Flertallet av befolkningen som oppgir at de er i fysisk aktivitet har friluftsliv som hovedaktivitet. 

Foto: Kveldsstund ved Flolangen, høst 2018. Tatt av Berna M. Sommerseth

Vi ønsker at flere skal ferdes i naturen, og bli kjent i ulike naturområder i kommunen. Naturen er gratis og tilgjengelig for alle, og helsefremmende å oppholde seg i. 

Kriterier for å melde på arrangement til Folkehelseuka 2019:

 • Friluftslivsarrangement (nært der en bor, eller langt ute i naturen)
 • Ute- eller innendørsarrangement med tema «Friluftsliv»
 • Arrangementet skal ha et helsefremmende og/eller forebyggende fokus*
 • Arrangementet må være åpent for alle
 • Gratis

I år vil ikke idrettsarrangement på idrettsanlegg inngå i folkehelseuka. Eksempler på mulige arrangement i Folkehelseuka som kan knyttes til idrett kan være terrengsykling eller løpetur i skogen. Eksempelvis kan slike arrangement inkluderes i Folkehelseuka, forutsatt at de er gratis. Gratis deltakelse og at arrangementet er åpent for alle gjør arrangementet mer tilgjengelig, og kan bidra til å være sosialt utjevnende. 

Tips til arrangement:

 • Lage en sosial, hyggelig og spennende felles overnatting i telt i forbindelse med #nattinaturen 31.august til 1. september. Se mer info her: https://www.norskfriluftsliv.no/friluftslivetsuke2019/
 • Skog- og fjellturer
 • Sopp- og bærplukking
 • Elvevandring eller historievandringer til spennende historiske steder
 • Naturstier, padleturer, klatring, fugletitting, bålkos og pølsegriling
 • «Plogging» i skog og mark – Plogging er jogging mens man plukker søppel underveis. Vinn-vinn for naturen og helsa :-)
 • Foredrag eller opplæring i friluftsaktiviteter
 • Det oppfordres til samarbeid mellom lag, foreninger og virksomheter om arrangement

Ønsker dere å være med?:

 • Alle kan melde på arrangement til Folkehelseuka.
 • En er selv ansvarlige for planlegging, gjennomføring og evt. kostnader for eget arrangement.
 • Arbeidsgruppa for folkehelseuka mottar påmeldinger. Det blir foretatt en vurdering på om arrangementet oppfyller kriteriene ihht. temaet «Friluftsliv». Ta gjerne kontakt ved spørsmål :-)
 • Det blir laget en informasjonsbrosjyre med arrangementene samlet. Brosjyren vil være gratis og kunne hentes ved utvalgte steder.
 • Fyll ut påmeldingsskjema ved å trykke på denne linken.

Frist
Fristen for å melde på arrangement er 19. mai. Påmelding gjøres ved å sende inn påmeldingsskjema til e-postadresse: postmottak@nes-ak.kommune.no og merke e-posten med «Folkehelseuka i Nes – saksnummer 2019/805»

Spørsmål kan rettes til folkehelsekoordinator Berna Marie Sommerseth e-post:
berna.marie.sommerseth@nes-ak.kommune.no eller frivilligsentralen@nes-ak.kommune.no

 

* Helsefremmende betyr at det er fokus på positive faktorer som fremmer helse. Det kan eksempelvis være sosialt samhold, være i fysisk aktivitet, oppholde seg i naturomgivelser som gir overskudd, lære seg ferdigheter til å mestre friluftsaktiviteter (båltenning, fisking o.l.) m.m.

Forebyggende fokus betyr at det er noe en ønsker å forhindre at oppstår. Det kan være at en starter turgrupper for å forebygge ensomhet. Eller at man har et kurs i hvordan ferdes sporløst i naturen – forebygge forsøpling/skade på naturen. Et annet eksempel kan være å lære om å forebygge skader eller ulykker på tur.  


Publisert: 15.03.2019 14:10:34
Sist endret: 22.01.2023 20:41