Vi anbefaler alle å passe på seg selv og andre. Det er ikke farlig å være ute i kulda, men husk å kle deg godt. Ull er gull og skal du ut å kjøre, vær rustet mot kulde og dårlig føre.

Jevn temperatur

Det anbefales å ta noen forholdsregler i hus og hjem. Husk at rom som ikke brukes, også kan ha vannrør som kan fryse. Prøv å holde jevn temperatur i alle rom. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader. 

Egenberedskap

Vi anbefaler også innbyggerne våre på generelt grunnlag å ha en plan for egen beredskap. Det anbefales at alle har alternative varmekilder i tilfelle strømmen blir borte eller å ha mat i hus til å klare seg hjemme i minst tre døgn. Les mer om dette på https://www.sikkerhverdag.no/

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester for deg som trenger noen å snakke med uavhengig av kulda. De fleste driftes av frivillige organisasjoner, og noen driftes av det offentlige. https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/


Publisert: 05.01.2024 14:52:04
Sist endret: 05.01.2024 14:52