Det ligger mye søppel i sentrum, langs fortau, i nabolaget, på turstier, rundt fellesområder i og rundt barnehager og skoler, ja overalt hvor vi ferdes.

Esval Miljøpark bidrar med mottak av avfall i forbindelse med dugnaden og Nes kommune bidrar med innsamling og levering av avfall til miljøparken på oppsatt dag.

Mandag 15. mai vil vi kjøre rundt og hente avfall på hentepunktene. 

Ryddedugnaden er ikke ment for å rydde ut av kjeller og loft. Det er forsøpling lang vei og strand som skal leveres. Vi tar ikke med annet avfall.

Merk!

 • Det er kun avfall som er plukket langs vei og strand og lagt i gjennomsiktige søppelsekker, og som er plassert godt synlig på hentepunktene som vil bli hentet inn i forbindelse med ryddedugnaden.

Hentepunkter:

 • Rånåsfoss - busslomma Gnisten/Sandnesstubben
 • Auli skole
 • Haga samfunnshus
 • Framtun skole
 • Fjellfoten skole
 • Bodding stasjon
 • Fjuk - Fjukstubben (bunn av bakken)
 • Rådhuset - baksiden v/ containere
 • Årnes skole
 • Dragsjøvegen ved innkjøring til Ridesenteret
 • Høie -  kryss Høielia
 • Østgård skole
 • Seterstøa stasjon
 • Skogbygda skole
 • Bjertnestunet v/rundkjøring
 • Opaker v/ gml.butikk, Sandvegen
 • Uvesundvegen ved postkassestativet
 • Vormsund, parkeringsplass Vormlia
 • Fenstad skole
 • Brårud ved Joker
 • Neskollen buss-stopp ved skolen
 • Tomteråsen buss-snuplass

 


Publisert: 18.04.2023 12:24:05
Sist endret: 12.05.2023 11:15