Stipendet er et samarbeidsprosjekt  mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere skal få oppfylt sine drømmer. Drømmestipendet består av 50 stipend a`30 000 kr.

 Kommunene kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

  • dans
  • musikk
  • skapende skriving
  • teater
  • visuell kunst
  • sirkus
  • annet

For å kunne søke om å bli nominert til Drømmestipendet  må en være født tidligst01.01.1997 og senest 31.12.2004 . Rektor/leder ved kulturskolen har ansvaret for den kommunale utvelgelsen av nominasjonene.

Søknadsfrist er 15.11.2022

Mer informasjon om stipendet og søkeprosessen finner du på disse sidene.


Publisert: 11.11.2022 09:54:00
Sist endret: 22.01.2023 20:54