Presentasjoner

Nes kommunes behov for omsorgsboliger

Om Runni

Hvordan kan kommune og næringsliv samhandle i anskaffelser?

Eksempel fra Lørenskog kommune, Løkenåsvegen 2

Som det fremgikk på seminaret har kommunen behov for varierte og fleksible boliger for å møte befolkningens ulike behov, både i form av omsorgsboliger og ordinære boliger. Vi er selv hjemmelshaver for en større del av Runniområdet som skal utvikles, og ser et potensiale for innovative løsninger og gode synergier ved utvikling i en kombinasjon av privat og offentlig initiativ.

Interessenter bes ta kontakt med

Eiendom/ utvikling: Omsorgsboliger:

Elisabet Frøyland

Kommunalsjef samfunn og miljø        

Mobil: 911 68 699  

Jan- Henrik Karlsen

Kommunalsjef helse og velferd

Mobil: 982 07 520

 

 

Les mer om konseptstudiet for Runni


Publisert: 14.11.2019 15:30:00
Sist endret: 05.11.2019 15:30