Etter Stadnamnlova § 5, første ledd reiser Nes kommune navnesak for sideveger til Evangvegen, Gamle Kongeveg og Silovegen. Nes kommune har utarbeidet forslag til vegnavn i sakene og disse legges ut til høring etter Stadnavnlova § 6. Høringsfrist er satt til 14. desember. Under ligger høringsbrev og kart for de enkelte navnesakene.

Evangvegen, saksnummer 2018/306-10

Høringsbrev

Kart

Gamle Kongeveg, saksnummer 2018/306-11

Høringsbrev

Kart

Silovegen, saksnummer 2018/306-12

Høringsbrev

Kart

 

Høringsfrist er 14. desember 2018. Innspill merkes med vegnavnets saksnummer (ovenfor) og sendes til:

Nes kommune

Postboks 114

2150 Årnes 

Eller: postmottak@nes-ak.kommune.no  

Spørsmål i sakene kan rettes til:

Kristoffer Andersen

Epost: kristoffer.andersen@nes-ak.kommune.no, eller telefon 63 91 12 19.

 

 

 

 

 


Publisert: 28.11.2018 15:54:23
Sist endret: 31.01.2023 00:36